پشتیبانی فنی

تلفن پشتیبانی فنی : 02162999995 داخلی : 501 ، 301

تلفن همراه: 09122756167 ، 09190203500

تلفن همراه آزمایشگاه کالیبراسیون : 09025001012

ایمیل پشتیبانی فنی :support@araddoorbin.com

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه : 17:30 – 8:30  – پنجشنبه : 13:30 – 8:30

برای به روز رسانی کلیه نرم افزارها و سخت افزار ها لطفا با تیم پشتیبانی فنی ما تماس بگیرید.

همچنین برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ، دفترچه راهنما، بروشورها و آموزش ها را مشاهده نمایید.