عکس دوربین برش خورده لایکا

نمایشگاه آلمان Inter Geo

Pics from inside of GeoMax TotalStation